billede
Chancen for at Dø er lig med ÉnCD1
Video
hjælp

Denne side er kun for registrerede brugere.

Log ind eller opret bruger her....

OBS: Se evt. video med forklaring til siden.
Tryk på oppe i skærmens højre hjørne.
*
Valg af sprog er obligatorisk. Vælg det sprog som kortet skal oprettes på.

* Valg af tema er obligatorisk. Husk at du selv kan oprette nyt tabu-tema under menupunkt 'Opret tema'.

Hvis du vælger hvilken kategori aktiviteten hører under vil kortet få tilsvarende farve og ikon.
Ny viden New knowledge Denne kategori indeholder kort som giver alle deltagerne en formodet ny viden.
Diskussion Discussion Denne kategori indeholder kort med oplæg til noget, som kan sætte en diskussion i gang blandt alle deltagerne.
Vær kreativ Be creative Denne kategori indeholder kort med en kreativ opgave, som kan løses af en eller flere af deltagerne.
Du fortæller You share Denne kategori indeholder kort med opfordring til at en enkelt deltager fortæller til de andre. Det kan evt. være noget selvoplevet, eller at give sin mening om et emne, eller noget helt trejde.
Du spørger You ask Denne kategori indeholder kort med et spørgsmål, som kan besvares af en eller flere af de andre deltagere. Hvis det er spørgsmål af quiz-type kan svaret evt. skrives i rubrikken bemærkninger, så det ikke er synligt på kortet.
Andre kulturer Other cultures Denne kategori indeholder oplysning til alle deltagerne om hvorledes andre kulturer ser på emner relateret til døden. Her kan det interaktive verdenskort evt. bruges.
Ingen kategori No category Denne kategori indeholder alle de kort som ikke passer ind under nogle af de andre kategorier. Så der er ikke tilknyttet noget icon eller nogen farve til denne kategori.


Børn Children Denne kategori indeholder kort, som er specielt egnet til målgruppen børn.
Voksne Adults Denne kategori indeholder kort, som er specielt egnet målgruppen til voksne (ikke egnede til børn).
Send videre Send on Denne kategori indeholder kort som, den der trækker kortet må sende videre til en af de andre deltagere.
Alle Everybody Denne kategori indeholder kort som egner sig til alle, altså ikke sigter mod speciel målgruppe.

Max 990 tegn inklusiv skjulte formaterings tegn. De skjulte tegn kan du se ved at trykke på '<>'.\n Teksten der indtastes her vises ikke på kortet. Her kan du evt. forklare hvilke tanker der ligger bag oprettelsen af dette kort, eller linke til uddybende materiale o.s.v..
KLIK HER for at indtaste bemærkninger til kortet...
Max antal tegn er 990.
Tegn tilbage: 990

Her kan du lave en lydoptagelse hvor du læser indholdet på kortet højt. Det vil være en hjælp for både børn der endnu ikke kan læse, og alle med dårligt syn. Når kortet senere bruges er det dermed muligt at få sin smartphone eller tablet til at oplæse teksten på kortet.
Når du har optaget skal du trykke på down-load ikonet.
Lydfilen er din oplæsning af teksten på kortet. Indsæt link til lydfil som du har optaget. Lydfilen skal have format "wav", "mp3" eller "ogg" og må ikke være større end 10 Mb. Hvis du har brugt den indbyggede mulighed for at optage din oplæsning, så er lydfilen sikkert downloadet og gemt under "overførsler" eller "downloads".
Mere info... Første gang du bruger muligheden, vil din browser spørge om tilladelse til at bruge din enheds mikrofon. Svar ja til dette. Lydoptageren optager i "wav"-format som kan bruges, men fylder 10 gange så meget som en lydfil i "MP3" formatet. Vises aktivitets-kortet digitalt kan man trykke på lyd-ikonet, hvorefter lyd-fil afspilles. Såfremt filen er af formatet "WAV" kan man forvente at skulle vente flere sekunder før afspilning begynder, hvorimod en "MP3"-fil afspilles med det samme.
Her er link til web-side, hvor man gratis kan konvertere en "WAV" til "MP3".


Billedfil skal være mindre end 500 kb. Filformat skal være jpeg, jpg, png, gif.
Indsæt link til medie-materiale som skal tilknyttes kortet. Link må max indeholde 250 bogstaver. Kopier link-adressen fra browseren. Hvis link-addressen er for lang kan du forkorte den på websiden tinyurl.com.
Max. 25 bogstaver. Angiv kun hele ord. Her kan du angive nøgle-ord der beskriver indholdet på dit kort.
Nøgle-ord hjælper andre til at finde frem til kort med indhold der er relevant for netop deres situation (denne søge-funktion kommer først senere...).


Forslag:
Her kommer forslag, hvis andre allerede har skrevet ord som du indtaster. Hvis forslaget kan bruges, så bare tryk 'enter' så overføres det til feltet.

Kortet oprettes i databasen og kan bruges af alle.
Hvis du vil se de oprettede kort, så kryds af i 'Vis oprettede kort'.
Vis oprettede kort:
* = skal udfyldes
KLIK HER for at indtaste tekst til kortet... *
Her indtastes den tekst der skal vises på kortet. Max 990 tegn inklusiv skjulte formaterings tegn. De skjulte tegn kan du se ved at trykke på '<>'
Tema: Theme:
Kort-id: Card-id:
© CD1 - cd1.dk
Max antal tegn er 990.
Tegn tilbage: 990
Menu
VENT sender....