Chancen for at Dø er lig med ÉnCD1

TRI-BOO - vælg kort

Før du kan få vist kort, skal du først vælge hvilke. Kryds af nedenfor.
Vælg først sprog:
Vælg et eller flere sprog som kortene er oprettet i.


Sortering:
Vælg opretter:
Vælg kort oprettet af én eller flere registrerede brugere. Hvis du er logget ind som registreret bruger vil dit navn være fremhævet med 'fed skrift'.


Sortering:
Vælg tema:
Vælg et eller flere temaer. Husk at du selv kan oprette et tema, hvis du er, eller bliver, oprettet som bruger.


Sortering:
Vælg kategori:
Ny viden New knowledge Denne kategori indeholder kort som giver alle deltagerne en formodet ny viden.
Diskussion Discussion Denne kategori indeholder kort med oplæg til noget, som kan sætte en diskussion i gang blandt alle deltagerne.
Vær kreativ Be creative Denne kategori indeholder kort med en kreativ opgave, som kan løses af en eller flere af deltagerne.
Du fortæller You share Denne kategori indeholder kort med opfordring til at en enkelt deltager fortæller til de andre. Det kan evt. være noget selvoplevet, eller at give sin mening om et emne, eller noget helt trejde.
Du spørger You ask Denne kategori indeholder kort med et spørgsmål, som kan stilles til en eller flere af de andre deltagere.
Andre kulturer Other cultures Denne kategori indeholder oplysning til alle deltagerne om hvorledes andre kulturer ser på emner relateret til døden. Her kan det interaktive verdenskort evt. bruges.
Ingen kategori No category Denne kategori indeholder alle de kort som ikke passer ind under nogle af de andre kategorier. Så der er ikke tilknyttet noget icon eller nogen farve til denne kategori.Sortering:
Vælg målgruppe:
Børn Children Denne kategori indeholder kort, som er specielt egnet til målgruppen børn.
Voksne Adults Denne kategori indeholder kort, som er specielt egnet målgruppen til voksne (ikke egnede til børn).
Alle Everybody Denne kategori indeholder kort som egner sig til alle, altså ikke sigter mod speciel målgruppe.Sortering:
Vælg kort-id:
Du kan også vælge et eller flere kort direkte ved at indtaste kort-id, som er første del af nummeret skrevet i kortets højre kant. Flere kort adskilles af komma. Interval af kort vælges ved at sætte tre punktummer imellem det laveste og det højeste kort.
Sortering:
Vælg kort-sæt: (Der vises kun sæt der indeholder et eller flere kort)
Vælg ét kort-sæt. Tallet i parentes fortæller hvormange kort der er knyttet til sættet. Når du bruger muligheden her, har krydser i foregående felter ingen betydning.
id-tema-opretter-(antal kort)-navn på sæt

Der er ialt 76 kort i TRI-BOO.

Aktuel sortering er: sprog - tema - kategori - målgruppe

Menu